ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιλέξτε το Πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις επαγγελματικές σας ανάγκες ή στην προοπτική μιας επιτυχημένης καριέρας

Ανάπτυξη Πωλήσεων

στην Ασφαλιστική Βιομηχανία

GDPR

Βασικές Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή

Underwriting Management

(FUNDAMENTAL & PROCESS)

Young smiling businessman and businesswoman shaking hands over the table on meeting. Negotiating about business partnership, greeting new team member, nice to meet you, working on project together

Εξυπηρέτηση Πελατών

στην Ασφαλιστική Βιομηχανία

Ασφάλιση Εμπορικών Κινδύνων & Απλώλειας Κερδών

Ασφάλιση Εμπορικών Κινδύνων

και Απώλειας Κερδών

Scroll to top