Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών

ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική είσπραξη οφειλών

TRΙ-08

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες  προκειμένου να εγκαθιδρυθεί σωστή πιστωτική πολιτική για αποφυγή δημιουργίας καθυστερημένων οφειλών και στην αποτελεσματική διαχείριση καθυστερημένων οφειλών, έτσι ώστε να μειωθεί τόσο το ποσό των καθυστερημένων οφειλών όσο και η περίοδος καθυστερήσεων και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η ρευστότητα της επιχείρησης.

Η εκπαίδευση ενισχύει τις δεξιότητες είσπραξης οφειλών στην κατεύθυνση της διατήρησης  μιας σωστής και επαγγελματικής σχέσης με τον πελάτη

 • Να διακρίνουν τα αίτια δημιουργίας καθυστερημένων οφειλών.
 • Να αναγνωρίζουν τα στάδια της διαδικασίας είσπραξης οφειλών.
 • Να σχεδιάζουν και να εκτελούν με επιτυχία την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες.
 • Να αντιπαραθέτουν τα κατάλληλα επιχειρήματα για σωστή αντιμετώπιση των αντιρρήσεων των οφειλετών.
 • Να αναπτύσσουν και να επεξηγούν με επιτυχία λύσεις προς επίλυση του προβλήματος του πελάτη.
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές καλών πρακτικών στην είσπραξη των οφειλών (best practice collection techniques)
 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις διάφορες αντιρρήσεις και δικαιολογίες που θα προβάλλονται από τους πελάτες.
 • Να εκτιμούν το μέγεθος του προβλήματος των καθυστερήσεων και το πώς αυτό επηρεάζει την βιωσιμότητα του οργανισμού.
 • Να οργανώνουν ενέργειες προς αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερήσεων.
 • Να παρουσιάζουν με δεξιότητα λύσεις για το πρόβλημα.
 • Να χειρίζονται με υπομονή και επιμονή δύσκολους πελάτες

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ2: ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ3: ΤΑ 9 ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Scroll to top