Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

TRΙ-06

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι μια σημαντική ευθύνη του συμβούλου ασφάλισης στη διαδικασία προώθησης ασφάλισης. Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχει η συμβολή του ασφαλιστικού συμβούλου. Χορηγός άρθρου Βρείτε κάτι για όλους στη συλλογή μας με πολύχρωμες, φωτεινές και κομψές κάλτσες. Αγοράστε μεμονωμένα ή σε δέσμες για να δώσετε χρώμα στο δικό σας sock συρτάρι!

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να συμπεριφέρεται με επαγγελματικό τρόπο έναντι των πελατών του, γεγονός απαραίτητο για να δημιουργηθεί μια καλή φήμη τόσο για τους ιδίους και την εταιρεία τους, όσο και για την ασφαλιστική βιομηχανία γενικότερα.

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να βοηθήσει τον υποψήφιο πελάτη να εντοπίσει τις πραγματικές ασφαλιστικές του ανάγκες μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους και έντυπα.

Συνεπώς η κατάρτιση όσων ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στο θέμα του Χρηματοοικονομικού σχεδιασμού είναι ουσιαστική και απαραίτητη.

7 ώρες

7 μονάδες CPD

  • Να ορίζουν τις φορολογικές ρυθμίσεις, τις νομικές αρχές και τη νομοθεσία γενικότερα  που διέπουν  τα προϊόντα που προσφέρουν ασφάλιση
  • Να ορίζουν ποιες είναι οι προβλέψιμες και μη προβλέψιμες ανάγκες
  • Να συλλέγει και αναλύουν πληροφορίες σχετικές με τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό
  • Να διακρίνουν τα διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουν
  • Να εντοπίζουν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών
  • Να ακολουθούν τη διαδικασία του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού
  • Να διέπονται από ψηλά επίπεδα ακεραιότητας και τιμιότητας για να εμπνέουν εμπιστοσύνη
  • Να διαχειρίζονται τα χρήματα των πελατών τους με ακεραιότητα

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

ΕΝΟΤΗΤΑ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Scroll to top