Η Ιστορία μας

Στη σύγχρονη Ασφαλιστική Βιομηχανία με τις συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις, είναι επιτακτική ανάγκη όπως η εκπαίδευση των στελεχών της συμπληρώνεται και ενισχύεται συνεχώς με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση (IDD).

Το Terramedia Insurance Training Institute ιδρύθηκε με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης οι οποίες διασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην σύγχρονη Ασφαλισιτική Βιομηχανία.

Το Terramedia Insurance Training Institute συνδέεται άμεσα με την  Terramedia Interactive Ltd, η οποία είναι  εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Ως πιστοποιημένο ΚΕΚ, έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για την εφαρμογή επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων δραστηριοτήτων κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των Ασφαλιστικών θεμάτων.

Όραμα

Το όραμα του Terramedia Insurance Training Institute είναι να διαμορφώνει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να στελεχώνουν αποτελεσματικά τον χώρο της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας στο συνολό του. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης οραματίζεται τη διαμόρφωση  ηγετικών στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν  με κάθε επιτυχία στις απαιτήσεις του παρόντος και στις προκλήσεις του μέλλοντος της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας του τόπου μας όσο και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.

 

Αποστολή

Η αποστολή του Terramedia Insurance Training Institute  είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης οι οποίες εξασφαλίζουν την επιτυχία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας το χάσμα ανάμεσα στα συμβατικά και στα σύγχρονα πλεονεκτήματα σταδιοδρομίας της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Scroll to top